Chalupa u Krále Ubytování Kořenov

Rezervace

Do sedmi dnů po odeslání závazné přihlášky musí být uhrazena záloha ve výši 50% konečné částky za ubytování. Jestliže požadovaná částka nebude uhrazena v požadovaném  termínu, jsme oprávněni nabídnout tento termín dalšímu zájemci.

Doplatek částky je hrazen ubytovaným v den nástupu.

 

Storno podmínky: 

Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

 

Storno poplatek:

60 a více dní předem – bez poplatku.

59-30 dní předem – 50% z výše zálohové ceny

29 a méně dní – 100% z výše zálohové platby.

 

Storno musí nájemce provést písemně /e-mail/ a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně /e-mail/. Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.    

V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

 Začátek pobytu je mezi 16-18 hodinou.

Ukončení v poslední den pronájmu do 9.30 hodin.

Při převzetí objektu složí  nájemník zálohu na škody, tzv. kauci ve výši  5000Kč. Kauce je po skončení pronájmu vratná v plné výši  v případě, že nedojde ke škodě na zařízení nebo objektu způsobenou nájemníky. Přesáhne-li   škoda výši zálohy, je nájemník povinen tuto škodu  uhradit v plné výši na místě před odjezdem.